/* */

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


H COSMOS4U δεν μπορεί και δεν εκπροσωπεί, ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα στοιχεία που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών της είναι ακριβή, αξιόπιστα, ενημερωμένα, πλήρη και κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Διάφορες πληροφορίες που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών της COSMOS4U μπορεί να ληφθούν ειδικά από την COSMOS4U από επιχειρήσεις ή οργανισμούς, όπως ανταλλαγές, πάροχοι ειδήσεων, πάροχοι δεδομένων της αγοράς και πάροχοι άλλου περιεχομένου (π.χ. BATS και ενδεχομένως, άλλοι καθιερωμένοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, NASDAQ, New York Mercantile Exchange και Dow Jones), οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι πηγές αξιόπιστων πληροφοριών (συλλογικά, οι «πάροχοι δεδομένων»). Παρ ’όλα αυτά, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της έμφυτης πιθανότητας του ανθρώπινου και μηχανικού λάθους, η ακρίβεια, η πληρότητα, η επικαιρότητα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση και η σωστή αλληλουχία των πληροφοριών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών και και παρουσιάζονται στην  ιστοσελίδα δεν είναι και δεν μπορεί να είναι εγγυημένα από την COSMOS4U.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ


Οι αποφάσεις για την αγορά, την πώληση, την κατοχή ή την συναλλαγή  με χρεόγραφα, εμπορεύματα και άλλες επενδύσεις, ενέχουν κινδύνους και είναι καλύτερο να γίνονται με βάση τις συμβουλές των πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών επαγγελματικών συμβούλων. Οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή σε χρεόγραφα ή άλλες επενδύσεις συνεπάγεται κίνδυνο σημαντικών απωλειών. Η πρακτική των «Day Trading» περιλαμβάνει ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει να χάσετε σημαντικά ποσά χρημάτων. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα συναλλαγών, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό οικονομικό σύμβουλο. Παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά εάν τέτοιες συναλλαγές είναι κατάλληλες για εσάς υπό το πρίσμα της οικονομικής σας κατάστασης και τη δυνατότητα να υποστείται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που εσείς ή κάποιος άλλος υποστεί ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε συναλλαγής ή επενδυτικής δραστηριότητας που εσείς ή κάποιος άλλος πραγματοποιεί και βασίζεται σε κάθε πληροφορία ή υλικό που λαμβάνετε μέσω της COSMOS4U και τις Υπηρεσίες μας.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Οι αποδόσεις των υποθετικών αποτελεσμάτων έχουν πολλούς εγγενείς περιορισμούς, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω. Δεν δίνεται καμία εγγύηση ότι οποιοσδήποτε λογαριασμός θα επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει κέρδη ή απώλειες  να επιφέρει κέρδη ή ζημίες παρόμοιες με αυτές που παρουσιάζονται. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν συχνά μεγάλες διαφορές μεταξύ των υποθετικών αποτελεσμάτων απόδοσης και των πραγματικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από κάθε πρόγραμμα συναλλαγών ή μαθήματα συναλλαγών.
Ένας από τους περιορισμούς των αποδόσεων των υποθετικών αποτελεσμάτων είναι ότι γενικά είναι προετοιμασμένα με  το πλεονέκτημα της μεταγενέστερης γνώσης. Επιπλέον, η υποθετική συναλλαγή δεν συνεπάγεται οικονομικό κίνδυνο και καμία εγγραφή υποθετικής συναλλαγής δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνη για τον αντίκτυπο των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε πραγματικές συναλλαγές. Για παράδειγμα, η ικανότητα τους να αντέχουν σε ζημίες ή να προσχωρούν σ’ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα συναλλαγών, παρά τις απώλειες είναι επίσης σημαντικά σημεία, τα οποία μπορούν  να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα των συναλλαγών. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά γενικά ή την εφαρμογή οποιουδήποτε ειδικού προγράμματος συναλλαγών που δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί πλήρως για την προετοιμασία των αποδόσεων των υποθετικών αποτελεσμάτων και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα των πραγματικών συναλλαγών.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΖΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ


Αυτό δεν είναι μία επενδυτική συμβουλή. Ο Δημήτριος Βεζέρης & η COSMOS4U δεν είναι εγγεγραμμένοι σύμβουλοι επενδύσεων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οποιοδήποτε περιεχόμενο από αυτή την ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθεί ή να ερμηνευθεί ως σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση στην συναλλαγή στις αγορές.  Οι συναλλαγές και οι επενδύσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες για την περιουσία σας. Οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις, πρέπει σε κάθε περίπτωση, να γίνουν από τον αναγνώστη ή από τον με εξειδικευμένο σύμβουλο επενδύσεων του. Οι πληροφορίες είναι αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο.