/* */

Προμηθευτείτε το AdMACD Trading System

 

Version  DSS Version
 Lite Version  Pro Version
     
Price  $ 78  $ 79  $ 157
     
Setup      
 DSS  Lite  Pro
     
 Decision Support System  Lite Version  Pro Version

Με τους τεχνικούς δείκτες COSMOS4U AdMACD & Volume, έχετε ένα απλούστατο αλλά πανίσχυρο σύστημα το οποίο θα στηρίξει τις αποφάσεις σας. Οποιοδήποτε σύστημα συναλλαγών και αν εφαρμόζετε, οι τεχνικοί δείκτες AdMACD & Volume της COSMOS4U μπορούν να επιβεβαιώσουν ή όχι τα σήματα αγοράς και πώλησης μέσω τεχνικής ανάλυσης.

 

 

Με τον AdMACD Expert Advisor έχετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναλλαγών. Χρησιμοποιώντας είτε τις δικές σας είτε τις παραμέτρους της COSMOS4U έχετε ένα πλήρες βελτιστοποιημένο σύστημα το οποίο με τις κατάλληλες ρυθμίσεις διασφαλίζει το ρίσκο σας μέσω της διασποράς κινδύνου. Για την οπτική παρακολούθηση των εντολών σας σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν χρήσιμος ο MACD της Metaquotes που υπάρχει στο Metatrader.

 

Αγοράζοντας τους AdMACD Expert Advisor,  AdMACD  Indicator & Volume indicator θα έχετε ένα αυτόματο ολοκληρωμένο σύστημα με οπτικό έλεγχο των συναλλαγών.  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τόσο ο AdMACD Expert Advisor όσο και οι τεχνικοί δείκτες, κάθε Σαββατοκύριακο, να ανανεώνονται μέσω της COSMOS4U, με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες παραμέτρους, ενημερωμένες για την επόμενη εβδομάδα.

 

Expert Advisor  No  COSMOS4U AdMACD Expert Advisor  COSMOS4U AdMACD Expert Advisor
    Επιλέξτε για MT4 MT5 Επιλέξτε για MT4 MT5
     
MACD Indicator  COSMOS4U AdMACD Indicator  Metaquotes MACD Indicator  COSMOS4U AdMACD Indicator
  Επιλέξτε για MT4 MT5   Επιλέξτε για MT4 MT5
     
Volume Indicator  COSMOS4U Volume Indicator  Metaquotes Volume Indicator  COSMOS4U Volume Indicator
  Επιλέξτε για MT4 MT5   Επιλέξτε για MT4 MT5
     
Templates  COSMOS4U AdMACD Blue Charts  Template  COSMOS4U MACD Template  COSMOS4U AdMACD Blue Charts  Template
  Επιλέξτε για MT4 MT5 Επιλέξτε για MT4 MT5 Επιλέξτε για MT4 MT5
     

Αυτόματη ενημέρωση όλων των εργαλείων μέσω της COSMOS4U

Κατεβάστε το COSMOS4U AdMACD Configuration Utility και ενημερώστε το Metatrader με τις τελευταίες παραμέτρους αυτόματα. Το COSMOS4U AdMACD Configuration Utility θα σας κρατάει πάντα ενήμερο εξοικονομώντας σας πάρα πολύ χρόνο. Ενημερώνει παράλληλα όλα τα σύμβολα που αναρτώνται στο COSMOS4U.net και υπάρχουν στο προφίλ σας.

 

cosmos4u admacd configuration utility

 

Για να κατεβάσε το COSMOS4U AdMACD Configuration Utility κάνετε κλικ εδώ