/* */

Άμεσες συναλλαγές στις διασταυρώσεις του AdMACD

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι μια ανοικτής θέσης, ο AdMACD θα συναλλαχθεί βασιζόμενος στην σύγκριση των τιμών του MACD & του Signal. Στην περίπτωση που ο MACD διασταυρωθεί με τον signal θα ανοιχτεί θέση, μόνο στην περίπτωση που η τιμή έχει ξεπεράσει τη μέσο εύρος μεταβλητότητας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι φλύαρες συναλλαγές

crossovers

Take Profit Signal Line για αποκομιδή κερδών

Με την χρήση της Take Profit Signal Line o AdMACD κεφαλαιοποιεί τα κέρδη. Οι παράμετροι της είναι (f,s,g/ divisor) και θα πρέπει να  είναι πιο γρήγορη από την γραμμή του Signal (divisor >1). Κάθε φορά που γίνεται διασταύρωση ανάμεσα στις γραμμές του AdMACD και του TP Line, παίρνουμε το κέρδος χωρίς να ανοίξουμε νέα θέση με παύση του trading έως το επόμενο ξεκάθαρο σήμα.

 

Take Profit

Stop Loss δυνατότητα

Κάθε φορά που ανοίγει μία θέση για ένα σύμβολο, ελέγχει τις προηγούμενες x (default =24) τιμές  τη μεταβλητότητά του. Με βάση αυτή την μεταβλητότητα σχηματίζονται νέα όρια ζώνης για Long-Stop Loss και Short-Stop Loss. Όταν ο AdMACD, διασταυρωθεί με την αντίθετη ως προς τη θέση  γραμμή Stop Loss, κλείνει την ανοιχτή θέση. Θα ανοίξει νέα θέση, μόνον όταν η τιμή του συμβόλου ξεπεράσει τα όρια της ζώνης έυρους μεταβλητότητας.

 

Stop Loss

Συναλλαγές σε όλα τα χρονικά πλαίσια

O AdMACD συναλλάσσεται σταθερά σε όλα τα χρονικά πλαίσια (timeframes).  Υποστηρίζει με απόλυτη συμβατότητα όλες τις δυνατότητες (M1,Μ5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MΝ) του Metatrader. Ακόμα και αν αλλάξετε το προβαλλόμενο χρονικό πλαίσιο ο AdMACD δεν επηρεάζεται και συνεχίζει τις συναλλαγές στο πλαίσιο που έχει ρυθμιστεί.

 

trade in all timeframes

Επιλογές τύπων εντολών

Ο AdMACD υποστηρίζει όλους τους τρόπους εκτέλεσης εντολών. Αναλόγως τους τρόπους που υποστηρίζει ο Broker ,ο AdMACD επιλέγει κατά σειρά τον Return*,  μετά τον Immediate or Cancel** και τέλος τον Fill or Kill***.

*(Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο για τις εντολές market (Αγοράς και Πώλησης), limit και stop limit εντολές και μόνο για σύμβολα όπου επιτρέπεται εκτέλεση τύπου Market ή Exchange),
**(Ο συναλλασσόμενος συμφωνεί  να εκτελεστεί μία συναλλαγή στη μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα στην αγορά μέσα στο όρια ποσότητας που δόθηκε στην εντολή),
***(Η συναλλαγή μπορεί να εκτελεστεί μόνο στην συγκεκριμένη ποσότητα).

policies

Κλείσιμο θέσεων τα Σαββατοκύριακα

Προστατευθείτε από τη μεγάλη σύγχυση και χάσματα μεταξύ της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής και ανοίγματος της Δευτέρας, όταν οι κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και διοικήσεις εταιριών ανακοινώνουν σημαντικές αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο AdMACD έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τις ώρες όπου κλείνει αυτόματα όλες τις ανοικτές θέσεις κάθε Παρασκευή, προτού κλείσουν οι αγορές. Κάθε Δευτέρα, έχει τη δυνατότητα να ανοίγει θέσεις μερικές ώρες μετά από το άνοιγμα των αγορών.

 

closed positions

Δωρεάν παράμετροι από το ερευνητικό τμήμα της COSMOS4U

Οι προτεινόμενες βέλτιστες ρυθμίσεις του AdMACD παράγονται από την ερευνητική ομάδα της COSMOS4U. Κάθε σαββατοκύριακο η ερευνητική ομάδα δημοσιεύει τις προτεινόμενες παραμέτρους του AdMACD για το ωριαίο (Η1) χρονικό πλαίσιο, επιλεγμένων συμβόλων. Χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους και κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή μας, μπορείτε αυτόματα να ενημερώνετε τον AdMACD στο Metatrader 4 και 5 και να είστε πάντα ενήμεροι με τις τελευταίες παραμέτρους.

COSMOS4U Parameters table